Jesteś tutaj: Strona GłównaMZK Jastrzębie-Zdrój → MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskim

MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskim

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

MZK Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskim. Fot. A. Ciepluch, VIII 2011
W dniu dzisiejszym (tj. 29.08.2012r.) na stronie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została zamieszczona informacja o ogłoszeniu przetargu na "Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego".

Z przetargu można wywnioskować, że został on podzielony na 8 zadań przewozowych, a jedynym kryterium jest tylko i wyłącznie cena. Autobusy które wykonawca może przedstawić zamawiającemu nie mogą być starsze niż 2002 rok produkcji, to w przypadku taboru typu "B" i "C", muszą spełniać normę czystości spalin co najmniej EURO 3. Ponadto tabor autobusowy typu "A", o ile będzie takie zapotrzebowanie, nie może przekraczać 1995 roku produkcji pojazdu.

Oto najważniejsze informację dotyczące przetargu:

» Przedmiotem zamówienia jest obsługa przewozów w transporcie zbiorowym. Zamówienie obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Partyzantów – Wodzisław Szpital – Radlińskie Chałupki – Radlin. Piekarnia – Obszary PKP – Biertułtowy Skrzyż. – Głożyny Szkoła – Pszów Wrzosy – Pszów Dw. Aut. – Pszów Krzyżkowice Działki – Pszów Staffa
  • - ilość wzkm ogółem - 565 075,9 w tym:
   - tabor B – 492 882,7
   - tabor C – 72 193,2
 • Zadanie 2
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut.- Wodzisław Szkoła nr 6 – Radlińskie Chałupki – Radlin Piekarnia –. Obszary PKP – Biertułtowy Skrzyż. – Reden – Rydułtowy Szpital – Rydułtowy Rynek –. Rydułtowy KWK – Rydułtowy Krzyżkowicka - Krzyżkowice Szkoła – Pszów Dw. Aut.
  • ilość wzkm ogółem - 697 814,6 w tym:
   - tabor B – 620 792,0
   - tabor C – 77 022,6
 • Zadanie 3
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Wodzisław Szpital – Radlińska- Radlin II Koisk – Głożyny Skrzyż. – Rydułtowy Cegielnia – Rydułtowy Rynek – Rydułtowy Stadion – Rydułtowy Mańczyk – Niewiadom. Szkoła – Radoszowy Spółdzielnia – Rydułtowy Kopalnia – Rydułtowy Mańczyk
  • ilość wzkm ogółem - 525 027,9 w tym:
   - tabor B – 448 219,7
   - tabor C – 76 808,2
 • Zadanie 4
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Wodzisław Szpital – Jedłownik Oś. – Pszów Kiosk – Pszów Dw. Aut. – Pszów Graniczna – Rydułtowy Rynek – Rydułtowy Tetmajera – Rydułtowy KWK –. Rydułtowy Mańczyk
  • ilość wzkm ogółem - 334 871,7 w tym:
   - tabor B – 302 875,7
   - tabor C – 31 996,0
 • Zadanie 5
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Partyzantów – Jedłownik Oś. – Pszów Kiosk - Pszów Dw. Aut. –. Pszów Wrzosy – Głożyny Szkoła – Biertułtowy Skrzyż. – Radlin KWK „Marcel”
  • ilość wzkm ogółem – 298 957,4 w tym:
   - tabor B – 281 492,0
   - tabor C – 17 465,4
 • Zadanie 6
  - trasa: Pszów Dw. Aut. – Pszów Wrzosy – Głożyny Szkoła – Głożyny Skrzyż. – Rydułtowy. Cegielnia – Rydułtowy Rynek – Rydułtowy Ośr. Zdrowia – Rydułtowy Mickiewicza – Rydułtowy. Las – Krzyżkowice Działki – Krzyżkowice Skrzyż. – Pszów Dw. Aut.
  • ilość wzkm ogółem – 181 836,3 w tym:
   - tabor C – 181 836,3
 • Zadanie 7
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Partyzantów – Wodzisław Szpital – Wodzisław PWK – Marklowice. Górka – Marklowice Kaplica – Radlin Boisko – Biertułtowy Skrzyż. – KWK „Ignacy”
  • ilość wzkm ogółem – 289 353,5 w tym:
   - tabor B – 255 033,3
   - tabor C – 34 320,2
 • Zadanie 8
  - trasa: Wodzisław Dw. Aut. – Wodzisław Dw. PKP – Marklowice Krzyż. – Marklowice Dolne –. Marklowice PGR – Świerklany Gazownia – Świerklany Gimnazjum – Świerklany Szyb –. Świerklany Dolne – Świerklany Górne Skrzyż. – Rój II – Żory Oś. Gwarków – Rogoźna Szkoła –. Żory Wodzisławska Szkoła – Żory Dw. Aut./Żory Dw. PKP
  • ilość wzkm ogółem - 447 938,0 w tym:
   - tabor B – 403 783,8
   - tabor C – 44 154,2

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie 3 lat (okres realizacji umowy) na 8 zadaniach wynosi ogółem około 3 340 875,3 wzkm.

» Wykonawca:
a)wykaże, iż posiada potencjał techniczny w celu realizacji zamówienia, tj. dysponuje w całym okresie realizacji usługi minimum 19 autobusami z homologacją, spełniającymi wymagania określone
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz spełniają następujące wymagania dodatkowe:
- na dzień 17 grudnia 2012  dysponują taborem autobusowym niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia w ilości minimum 19 autobusów w tym:

 • 16 autobusów typu „B”
 • 1 autobus  typu „C” przystosowany do komunikacji miejskiej
 • autobusy rezerwowe, co najmniej 2 pojazdy

- pojemność autobusów:
– typ  „B” -  powyżej 80 miejsc
– typ „C” -  powyżej 35 miejsc
- stan techniczny autobusów – aktualne badania techniczne wszystkich pojazdów;
- wiek autobusów - wszystkie autobusy typu „B” i „C” nie starsze niż wyprodukowane w 2002 roku,
- normy ekologiczne autobusów wszystkie autobusy winne spełniać normę czystości spalin co najmniej  EURO 3
- w przypadku wprowadzenia w trakcie trwania umowy do obsługi taboru typu „A” to wiek tych
autobusów nie może przekroczyć 17 lat. Autobusy te będą poddawane przez Zamawiającego
corocznym przeglądom dopuszczającym ten typ taboru do eksploatacji – na podstawie odrębnego protokołu.
wszystkie autobusy realizujące zamówienie powinny mieć całkowicie lub częściowo niską podłogę;
- wszystkie autobusy będą wyposażone w zestaw elektronicznych tablic kierunkowych widocznych zewnątrz trwale zamocowanych w autobusie, obejmujący:

 • tablicę umieszczoną z przodu pojazdu (min. 1 szt.) umożliwiającą wyświetlenie następujących informacji: numer linii, przystanek końcowy i ważniejsze przystanki pośrednie,
 • tablicę boczną (min.1 szt.), umożliwiającą wyświetlanie co najmniej następujących informacji: numer linii i przystanek końcowy,
 • tablicę tylną (1 szt.), umożliwiającą wyświetlenie co najmniej numeru linii.
 • w przypadku braku realizacji projektu unijnego, w którym przewiduje się zamontowanie przez Zamawiającego między innymi pełnego systemu informacji pasażerskiej, Wykonawca zamontuje w terminie do 30 czerwca 2013r. wewnętrzną elektroniczną tablicę wyświetlającą aktualny przystanek na trasie linii identyczny z przekazanym do realizacji rozkładem jazdy,

● na dzień 17 grudnia 2012 roku wszystkie autobusy muszą być oznakowane logo w następujący sposób: dwustronnie po bokach oraz z przodu i tyłu pojazdu zgodnie z załączonym projektem graficznym, stanowiącym Załącznik nr 8A i 8B do SIWZ.

● wszystkie autobusy będą wyposażone w elektroniczne kasowniki o minimum dziesięciocyfrowym systemie kasowania, w ilości co najmniej równej liczbie drzwi w autobusie. Kod w kasownikach ustawiany będzie zgodnie z ustaleniami  zawartymi w odrębnym protokole.
● wszystkie autobusy powinny posiadać łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy kursującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, z policją i pogotowiem ratunkowym,
● liczba drzwi w pojazdach powinna wynosić:
- w taborze „B” - minimum dwoje drzwi,
- w taborze „C” - dwoje drzwi
Wszystkie drzwi w każdym pojeździe otwierane automatycznie ze stanowiska kierowcy.
● Wszystkie autobusy będą posiadać wywietrzniki dachowe oraz przesuwane lub uchylne okna, co najmniej dwa na każdej z bocznych ścian pojazdu, które pasażerowie mogą otwierać i zamykać samodzielnie, a mechaniczny wywietrznik dachowy będzie otwierany i zamykany przez kierowcę w miarę potrzeb z uwzględnieniem życzeń pasażerów, chyba że pojazd jest wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację przedziału pasażerskiego.
● dla spełnienia wymagań standardów komunikacji miejskiej wszystkie autobusy powinny mieć co najmniej jedne drzwi o szerokości umożliwiającej swobodne przejście wózka dziecięcego, a także wózka inwalidzkiego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
36 miesięcy od udzielenia zamówienia. Planowane rozpoczęcie realizacji usług od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Termin składania ofert do: 03.10.2012 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert: 03.10.2012 r. o godz. 12:00.

Więcej informacji oraz chętnych do składania ofert zapraszamy: TUTAJ.
SIWZ znajduje się: TUTAJ.

Komentarze   

+2 #4 RE: MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskimKonrad Bek 2012-09-03 12:04
Nie ma co gdybać, wszystko pewnie wyjdzie po otwarciu ofert ;)
Cytować
+2 #3 RE: MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskimmariusz 2012-08-30 10:27
Oby wystartował też transport, może DLA się pokusi kto wie
Cytować
+5 #2 PrzetargAleksander Domaradzki 2012-08-29 23:07
PKM mało Wodzisławia obsługuje, więc albo będzie "konsorcjum" (Kłosok, PKM, może V-BUS) albo bez PKMu. Trudno powiedzieć - dowiemy się w październiku.
Cytować
+4 #1 RE: MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskimmariusz 2012-08-29 21:27
moze ktos poza klosokiem i pkmem wystartuje
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

© ROWkom - regionalny informator komunikacyjny

Jesteś tutaj: Strona GłównaMZK Jastrzębie-Zdrój → MZK Jastrzębie-Zdrój - ogłasza przetarg na 3-letnią obsługę linii w powiecie wodzisławskim